Maple Samara in Revolution
(via WP)
Maple Samara in Revolution

(via WP)

Just One More
Karl Hubenthal
(via Bradley J. Gake)
Just One More
Karl Hubenthal

(via Bradley J. Gake)

Desert Perch Shelter, 1999 
Taliesin Shelters
Victor Sidy

Desert Perch Shelter, 1999 
Taliesin Shelters
Victor Sidy

Last Wash
Michael Paul Smith
(via NYTimes)
Last Wash
Michael Paul Smith

(via NYTimes)